01 กันยายน 2557

I really love your smile, my apple pie :-) Make your day as I do mine.I'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx

28 สิงหาคม 2557

วันนี้ selfie กับลูกสาวสักหน่อย :-) ตั้งใจเรียนนะจ๊ะลูกI'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx

24 มิถุนายน 2557

Selfie before raining... have a happy rainy day and take a good care of yourself, everyone.I'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx

20 มิถุนายน 2557

It's Friday. Let's selfie. Actually, we selfie almost everyday :-)I'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx