09 ธันวาคม 2557

We wish you all have a good day. It's a fine winter day, isn't it?I'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx

02 ตุลาคม 2557

I love your smile, my girl. Have a good day, today and everyday. :-)I'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx

09 กันยายน 2557

รอพี่อะตอมทำงานกลุ่ม เอตเต้เลยนั่งเล่นกับเพื่อนรอ #happy #childrenI'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx

01 กันยายน 2557

I really love your smile, my apple pie :-) Make your day as I do mine.I'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx

28 สิงหาคม 2557

วันนี้ selfie กับลูกสาวสักหน่อย :-) ตั้งใจเรียนนะจ๊ะลูกI'm at โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ประถมศึกษา)! http://4sq.com/cEOqKx